• +387 66 516 174
  • info@privreda.org

Водопривреда и вађење шљунка


Трготурс - Илинчић

  • Петра Мркоњића 24, Градишка
  • +387 (0)65 519 556

Трготурс-Илинчић је предузеће чија је основна дјелатност екслпоатације пијеска и шљунка из ријечног корита Саве, те радови нискоградње и одржавање путева, спортских терена и слично.

Опширније