• +387 66 516 174
  • info@privreda.org

Адвокат Бошко Диљевић
  • Све


У циљу заштите права и правних интереса клијената адвокат Бошко Диљевић пружа услуге заступања физичким и правним лицима у свим поступцима пред надлежним судовима, органима управе и другим правним лицима и услуге правног консалтинга у свим правним областима.

БИОГРАФИЈА

Адвокат Бошко Диљевић рођен је у Бања Луци, гдје је завршио основну и средњу школу и дипломирао на Правном факултету Универзитета у Бања Луци. Правосудни испит положио је у Сарајеву, пред комисијом Министарства правде Босне и Херцеговине. Тренутно је посвећен завршетку магистарских студија из области Права интелектуалне својине, на Правном факултету Универзитета у Београду.

Своју правну каријеру започео је радећи у осигуравајућем друштву у Бања Луци, у коме је дуги низ година радио као стручни сарадник за правне послове и заступање.

Уписан је у именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске.
Говори енглески језик.


УСЛУГЕ

У циљу заштите права и правних интереса клијената адвокат Бошко Диљевић пружа услуге заступања физичким и правним лицима у свим поступцима пред надлежним судовима, органима управе и другим правним лицима и услуге правног консалтинга у свим правним областима.

Контакт


Васе Пелегића 7, Бања Лука

065 676 578, 051 491 564
051 491 565