• +387 66 516 174
  • info@privreda.org

Артинг Инвест д.о.о.
  • Све


Основна дјелатност предузећа је извођење свих грађевинских, грађевинско-занатских и инсталерских радова. Досадашњи успјех представљају изграђени високо квалитетни објекти. У изградњи објеката примјењују се најсавременије технологије, материјали и опрема која омогућује брз и ефикасан рад.

Предузеће "Arting Invest" је у приватном власништву, а основано је фебруара 1998. године. Основна дјелатност је извођење свих грађевинских, грађевинско-занатских и инсталерских радова. У самом почетку запошљава 12 радника, а данас је тај број знатно повећан и то на 106 стално запослених радника, док у грађевинској сезони, на одређено вријеме, запошљава још 30-50 грађевинских радника.

Досадашњи успјех представљају изграђени високо квалитетни објекти. До краја 2009. године ГП "Arting Invest" је изградило у земљи и иностранству (Руска Федерација) око 67.750 м2 стамбеног простора, 48.150 м2 пословног простора и 11.500 м2 производно-индустријских објеката.  Наведене изграђене површине се налазе у више од деведесет изграђених објеката ( више од 80 објекта у земљи и 8 у Руској Федерацији).

У изградњи објеката примјењују се најсавременије технологије, материјали и опрема која омогућује брз и ефикасан рад. Томе посебно доприноси и властити пројектантски капацитети за пројектовање објеката и технологије грађења, а пројектни бирои налазе се у Градишци, Бањалуци, Српцу и Москви. Сви до сада изграђени објекти су завршени у планираним роковима и са високом квалитетом захваљујући високо стручном кадру и комплетности савремене опреме и механизације. ГП " Arting Invest " дугорочно планира развој у својој дјелатности, како у земљи тако и у иностранству.

Контакт


М.Г.Николајевича 3, Градишка

+387 (0)51 813 853 +387 (0)51 815 825 +387 (0)51 815 823