• +387 66 516 174
  • info@privreda.org

Ливница Тешић д.о.о.
  • Све
  • Ливница Тешић д.о.о.


Ливница Тешић д.о.о.

Ливница Тешић д.о.о.

Ливница Тешић д.о.о.

Ливница Тешић д.о.о.

Ливница Тешић д.о.о.

Приватно предузеће Ливница Тешић д.о.о. настало је од П.П. Отпад Промет основано 1988. године, које је сакупљало секундарне сировине и прометовало истим. Данас Ливница Тешић д.о.о. је предузеће које се бави сљедећим дјелатностима: ливање сивог лива (гуса), ливање обојених метала, сакупљање и рециклажа металним отпадцима, сакупљање и рециклажа неметалним отпадцима, трговина на велико секундарним сировинама,превоз робе у друмском саобраћају.

Контакт


Чатрња бб, Градишка

+ 387 (0)51 847 100 + 387 (0)51 847 101 + 387 (0)65 649 175
+387 (0)51 847 102