• +387 66 516 174
  • info@privreda.org

Golić Trade
  • Све
  • Пољопривредна производња
  • Трговина


Пољопривредна производња

Пољопривредна производња

Пољопривредна производња

Пољопривредна производња

Пољопривредна производња

Пољопривредна производња

Пољопривредна производња

Пољопривредна производња

Пољопривредна производња

Пољопривредна производња

Пољопривредна производња

Пољопривредна производња

Пољопривредна производња

Пољопривредна производња

Пољопривредна производња

Пољопривредна производња

Трговина

Трговина

Трговина

Трговина

ГОЛИЋ ТРАДЕ д.о.о. је приватно предузеће основано 1993. године, са основном дјелатношћу промета репроматеријала за пољопривредну производњу. Цјелокупан промет се обавља кроз једну велепродају и девет малопродајних објеката – пољопривредних апотека, уз чију помоћ предузеће ГОЛИЋ ТРАДЕ д.о.о. настоји да се што више приближи пољопривредним произвођачима. Блиска сарадња са пољопривредним произвођачима подразумијева пружање неопходног сервиса и стручне помоћи у свим фазама биљне производње, по чему је ово предузеће у току двије деценије свог постојања постало препознатљиво.

У данашње вријеме када је све већа понуда пољопривредних производа, пут до крајњег потрошача наћи ће само они производи који се издвајају по свом добром квалитету и високој тржишној вриједности. Да би се то постигло потребно је сваком сегменту производње посветити велику пажњу, почевши од правилног избора хибрида, прецизне и правовремене сјетве, оптимално избалансираног ђубрења и наводњавања, као и избора најефикаснијег система заштите биљака од корова, болести и штеточина.

Веома често, пољопривредни произвођачи оптерећени свакодневним задацима, нису способни да на адекватан и правилан начин посвете довољну пажњу горе набројаним сегментима пољопривредне производње. Имајући на уму наведене чињенице, потребно је истаћи да је у предузећу ГОЛИЋ ТРАДЕ д.о.о. стално запослен стручни тим од седамнаест дипломираних инжињера пољопривреде, који стоје на располагању пољопривредним произвођачима да својим савјетом и одласком на производну парцелу помогну у изналажењу најбољег рјешења за проблеме настале у току производње.
 
Циљ фирме ГОЛИЋ ТРАДЕ д.о.о је да буде водећи дистрибутер репроматеријала за пољопривредну производњу у Босни и Херцеговини. Са својим тимом од седамнаест дипломираних инжењера пољопривреде циљ нам је прије свега да Вам будемо на располагању 24 сата дневно и да Вам стручним савјетима помогнемо у превазилажењу бројних проблема са којима се сусрећу пољопривредни произвођачи.

Контакт


Романовци бб, Градишка

+ 387 51 890 200