• +387 66 516 174
  • info@privreda.org

Mis Trade д.о.о.
  • Све
  • Продаја


Продаја

Продаја

Продаја

Продаја

Продаја

Продаја

Продаја

Продаја

Предузеће је основано 1991. године са сједиштем у Новој Тополи. У оквиру регистроване дјелатности баве се извођењем инсталација централног гријања, на различите врсте енергената (чврсто, течно, плин, струја, соларно, топлинске пумпе), затим извођењем инсталација вентилације, климатизације и инсталације воде.

Предузеће је основано 1991. године са сједиштем у Новој Тополи. У оквиру регистроване дјелатности бави се извођењем инсталација централног гријања, на различите врсте енергената (чврсто, течно, плин, струја, соларно, топлинске пумпе), затим извођењем инсталација вентилације, климатизације и инсталације воде.

Предузеће се бави и пројектовањем термотехничких инсталација те продајом опреме за наведене дјелатности. Лиценце за извођење и пројектовање посједују од 1998. године. У току рада  предузеће је стекло драгоцјено искуство и остварило је значајне референце.

Контакт


Градишка цеста 95, Нова Топола

+ 387 (0)51 890 120 + 387 (0)51 890 121 + 387 (0)66 713 838
+387 (0)51 890 122