• +387 66 516 174
  • info@privreda.org

Чекић д.о.о.
  • Све
  • Ограде
  • Грађевинска браварија
  • Таласаста плетива
  • Лимарија
  • Кровопокривачки радови
  • Металне конструкције
  • Расвјетни стубови
  • Остали производи


Ограде

Ограде

Ограде

Ограде

Ограде

Ограде

Ограде

Ограде

Ограде

Ограде

Ограде

Грађевинска браварија

Грађевинска браварија

Грађевинска браварија

Грађевинска браварија

Таласаста плетива

Таласаста плетива

Таласаста плетива

Таласаста плетива

Лимарија

Лимарија

Лимарија

Лимарија

Кровопокривачки радови

Кровопокривачки радови

Кровопокривачки радови

Кровопокривачки радови

Металне конструкције

Металне конструкције

Металне конструкције

Металне конструкције

Металне конструкције

Металне конструкције

Металне конструкције

Расвјетни стубови

Расвјетни стубови

Расвјетни стубови

Остали производи

Остали производи

Остали производи

Остали производи

Предузеће "Чекић" д.о.о производи: грађевинску браварију, ограде, таласаста плетива, лимарију, кровопокриваче, металне конструкције, металне стубове за расвјету и друге намјене каo и остале металне производе.

Предузеће "Чекић" д.о.о производи: грађевинску браварију, ограде, таласаста плетива, лимарију, кровопокриваче, металне конструкције, металне стубове за расвјету и друге намјене каo и остале металне производе.

Поред тога, нудимо сљедеће услуге:

- достава наручених производа

- монтажа свих врста металних производа из властите производње

- постављање производа и свих врста металних контрукција.

Посједујемо ИСО 9001 цертификат.

Контакт


Бановић Страхиње 28, Градишка

051/816-999
051/816-999