• +387 66 516 174
  • info@privreda.org

Agroimpex d.o.o.
  • Sve
  • Agroimpex - Vukelić d.o.o.


Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex - Vukelić d.o.o.

Agroimpex d.o.o. je osnovan 1990. godine. Osnovna djelatnost kompanije je prozvodnja i prodaja voća, a takođe posjedujemo i vlastiti rasadnika. Istorija ovih plantaža datira još od 1959. godine, kada je na području opštine Gradiška osnovano preduzeće „Plantaže“.
Prostiru na 700 ha površine, od čega je pod raznim zasadima 350 ha, a preovladavaju jabuka i kruška. Od ostalih kultura tu su šljiva, trešnja i breskva. Plantaže se nalaze na podnožju Kozare, na nadmorskoj visini od 150-230 m, a imaju dobru osunčanost tokom cijele godine.
Agroimpex je jedna od vodećih firmi na području BiH, kada je u pitanju proizvodnja jabuke i kruške.
Sarađujemo sa brojnim stručnjacima iz Italije, Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Srbije, kako bi smo još više unaprijedili proizvodnju i pratili svjetske trendove.

Tehnologija uzgoja

Zasadi su podignuti prema evropskim standardima. Imaju kontrolisanu i intenzivnu proizvodnju što karakteriše sve moderne voćnjake.
Najmodernija mehanizacija omogućava da održavanje voćnjaka bude na najvišem nivou. U želji da što bolje kontrolišemo proizvodnju postavili smo i meteo stanicu. Posjedujemo i rasadničarsku proizvodnju na površini od 10 ha u čijem su sastavu i matičnjak plemki, matičnjak podloge. Imamo stroge standarde prilikom berbe, što doprinosi da svaka vrsta voća bude ubrana sa pažnjom i pravilno odložena kako bi do krajnjeg potrošača stigla u nepromijenjenom obliku. Pod sistemom za navodnjavanje su svi podignuti zasadi, tj. 350 ha, a navodnjavanje se vrši vodom iz vlastitog akumulacionog jezera. Protivgradna mreža je podignuta na 17 ha jabuke i 8 ha kruške, a ove godine je u planu još 26 ha zasada pokriti sa protivgradnom mrežom.

Tehnologija održavanja

2008. godina je izgrađena hladnjača. Geografski položaj hladnjače je izuzetno povoljan. S jedne strane, nalazi se u voćarskom kraju, što je bitno kod prijema voća. Sa druge strane nalazi se blizina svih važnih putnih pravaca prilikom plasmana voća a nakon čuvanja, na tržište BiH i Slovenije. Hladnjača je kapaciteta 3200 tona i zapremina skladišnog prostora je oko 12500 m³.
Procesu hlađenja se podvrgavaju dvije voćne vrste, a to su jabuka i kruška.

Jabuke

Od ukupnog zasada, pod jabukom se nalazi 218 ha. Zastupljene su brojne sorte, a neke od njih su Idared, Golden Delicious Rainders, Golden Delicious klon B, Mairac, Pinova, Braeburn Hillwel Hidla, Fuji Kiku, Gala Schniga.


Kruške

Najzastupljenije sorte su: Abate Fetel, Williams, Conference, te Santa Maria.

Kontakt


Kralja Alfonsa XIII br. 2, Banja Luka

+387 (0)51 895 526
+387 (0)51 895 304