• +387 66 516 174
  • info@privreda.org

Advokat Boško Diljević
  • Sve


U cilju zaštite prava i pravnih interesa klijenata advokat Boško Diljević pruža usluge zastupanja fizičkim i pravnim licima u svim postupcima pred nadležnim sudovima, organima uprave i drugim pravnim licima i usluge pravnog konsaltinga u svim pravnim oblastima.

BIOGRAFIJA

Advokat Boško Diljević rođen je u Banja Luci, gdje je završio osnovnu i srednju školu i diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Pravosudni ispit položio je u Sarajevu, pred komisijom Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Trenutno je posvećen završetku magistarskih studija iz oblasti Prava intelektualne svojine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Svoju pravnu karijeru započeo je radeći u osiguravajućem društvu u Banja Luci, u kome je dugi niz godina radio kao stručni saradnik za pravne poslove i zastupanje.

Upisan je u imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske.
Govori engleski jezik.


USLUGE

U cilju zaštite prava i pravnih interesa klijenata advokat Boško Diljević pruža usluge zastupanja fizičkim i pravnim licima u svim postupcima pred nadležnim sudovima, organima uprave i drugim pravnim licima i usluge pravnog konsaltinga u svim pravnim oblastima.

Kontakt


Vase Pelegića 7, Banja Luka

065 676 578, 051 491 564
051 491 565