• +387 66 516 174
  • info@privreda.org

IEE д.о.о. Бања Лука, ПЈ „Топлана“ Градишка
  • Све
  • IEE д.о.о. Бања Лука, ПЈ „Топлана“ Градишка


IEE д.о.о. Бања Лука, ПЈ „Топлана“ Градишка

IEE д.о.о. Бања Лука, ПЈ „Топлана“ Градишка

IEE д.о.о. Бања Лука, ПЈ „Топлана“ Градишка

IEE д.о.о. Бања Лука, ПЈ „Топлана“ Градишка

IEE д.о.о. Бања Лука, ПЈ „Топлана“ Градишка

IEE д.о.о. Бања Лука, ПЈ „Топлана“ Градишка

IEE д.о.о. Бања Лука, ПЈ „Топлана“ Градишка

Основна дјелатност IEE-а је научно-истраживачки рад у области обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности и екологије. Дјелујући у сегменту обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности, клијентима се нуди „кључ у руке“ системска рјешења управљања енергијом и отпадом – „waste to energy“ концепт.

IEE д.о.о. (intelligent energy engineering); компанија основана 2008.године као чланица ELNOS BL групе.

Основна дјелатност IEE-а је научно-истраживачки рад у области обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности и екологије. Дјелујући у сегменту обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности, клијентима се нуди „кључ у руке“ системска рјешења управљања енергијом и отпадом – „waste to energy“ концепт.

Оснивачи компаније су стручњаци из области енергетике и менаџмента, а као спољни сарадници су укључени еминентни стручњаци из земље и иностранства, компанија за управљање биомасом (дрвном сјечком) у РС, те финансијске институције за подршку реализацији пројеката.

Овај тим у протеклим годинама је развио технички и пословни модел који је намијењен за производњу топлотне енергије и њеној квалитетној дистрибуцији крајњим корисницима, било да се ради о домаћинствима, привредним субјектима или градовима у цјелини.

Контакт


Војводе Мишића 64, Градишка

+387 51 816 264
+387 51 813 264